Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm kanunu ile ilişkilidir. Genel olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülür. Malzemelerin elektrik özdirençleri (rezistivitesi) onların bileşimlerine, dokularına ve içerdikleri akışkana bağlı olarak değişir. Bu nedenle yeraltı katmanlarının belirlenmesi ve ayırt edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.