Zemin araştırma işlemlerimizin son ve toparlayıcı adımı olan raporlama kısmı, tüm Jeolojik ve Jeofizik verilerin bir araya getirilip, ek olarak alınan numuneler üzerinde yapılan deneyler ışığında elde edilen veriler ile birlikte sunulduğu bölümdür.

Projelerimizin konumuna bağlı olarak değişkenlik gösteren Belediye denetleme sistemleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sondajlarımızdan sonra, hazırladığımız raporlar yine bağlı olduğu Belediyelerce denetlenip kontrol edilmektedir.